Szakirodalmi rövidítésjegyzék

Súgó

                                                     
 
 
RövidítésJelentése
G. Klement 1985. G. Klement Ildikó: Külföldön tanuló magyarországi diákok olvasmányai a 18. század első felében. (A wittenbergi Magyar Könyvtár 1755-ből származó katalógusának elemzése) In: Magyar Könyvszemle, 1985., 210-224. 
Gaal Gaal György: Erdély első nemzetközi hírű nyelvtudósa: Gyarmathi Sámuel. In: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2011. 95-118. 
Gagnebin Gagnebin, Ferdinand Henri: Liste des églises wallonnes des Pays-Bas et des pasteurs qui les ont desservies. In: Bulletin de la commission pour l'histoire des églises wallonnes 3 (1888), 25-64, 97-120, 209-240, 313-356. 
Gajdács Gajdács Pál: Tót-Komlós története. Gyoma, 1896. 
Gál Gál István: A Comenius-bejegyzés Mezőlaki János albumában. Irodalmi Szemle 1976. 470-472. 
Gál 1971. Gál István: Tótfalusi Kis Miklós Angliai összeköttetéseinek nyomában. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1971., 339-341. 
Gál István 1971. Gál István: Erdélyi levelek a British Museumban. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. X-XI. Szeged, 1971. 157-161. 
Gál Kelemen Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története (1553-1900). I-II. Kolozsvár, 1935. 
Galla 1998. Galla Ferenc: Otrokocsi Foris Ferenc gályarab Rómában. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1998. 
Gatterer Gatterer, Johann Christoph: Historia Genealogica Dominorum Holzschuherorum Ab Aspach Et Harlach In Thalheim Cet. Patriciae Gentis Tum Apud Norimbergenses Tum In Exteris Etiam Regionibus Toga Sagoque Illustris Ex Incorruptis Rerum Gestarum Monimentis Conquisita. Nürnberg, 1755. 
GBV Gemeinsamer Bibliotheksverbund, Göttingen: Verbundkatalog GVK - http://z3950gw.dbf.ddb.de/ 
Genersich Genersich, Christian: Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt Késmárk in Oberungarn, am Fusse der Carpathen. I-II. Kaschau, 1804. 
Gergely Gergely Pál: Pápai Páriz-album a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai 21. Budapest, 1961. 128-132. (Klny.: Magyar Tudomány 1961. 128-132.) 
Gerlach Gerlach, Karlheinz: Die Freimaurer im Alten Preussen 1738-1806. Die Logen zwischen mittlerer Oder und Niederrhein. Tel 1. Innsbruck, Wien, Bozen, 2007. 
Germann Germann, Wilhelm: Missionar Christian Friedrich Schwartz. Erlangen, 1870. 
Gierl Gierl, Martin: Geschichte als präzisierte Wissenschaft. Fundamenta Historica 4. Stuttgart-Bad Cannstatt, 2012. 
Gleich Gleich, Johann Andreas: Annales Ecclesiastici, Oder: Gründliche Nachrichten der Reformations-Historie Chur-Sächss. I-III. Dresden-Leipzig, 1730. 
Goldmann Goldmann, Karlheinz: Nürnberger und Altdorfer Stammbücher aus vier Jahrhunderten. Ein Katalog. Beiträge zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg. Band 22. Nürnberg, 1981. 
Goldmann 1956. Goldmann, Karlheinz: Der Poppenreuther Pfarrer Erhard Christoph Bezzel (1727 bis 1801) und seine Stammbüchersammlung. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, (47) 1956., 341-415. 
Gömöri 1981. Gömöri György: Some Hungarian Alba Amicorum from the 17th century. In: Wolfenbütteler Forschungen, Bd. 11., 1981., p. 97-109. 
Gömöri 1982. Gömöri György: Beregszászi István "gályarab" lelkész Angliában. In: Confessio, 1982/4., 45–49. 
Gömöri 1982a Gömöri György: Újfalvi Imre angliai kapcsolatairól. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1982. 52-56. 
Gömöri 1984. Gömöri György: Mezőlaki János, "exul hungarus". In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1984., 636-641. 
Gömöri 1985. Gömöri György: Magyar peregrinusok a XVII. századi Cambridge-ben. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1985., 194-202. 
Gömöri 1985a Gömöri, George: Hungarian Students and Visitors in 16-17th Century England. In: Hungarian Studies, Vol. 1. No. 1., 1985., 31-50. 
Gömöri 1989. Gömöri György: Angol-magyar kapcsolatok a XVI-XVII. században. Irodalomtörténeti Füzetek 118. Budapest, 1989. 
Gömöri 1994. Gömöri György: Angol és skót utazók a régi Magyarországon, 1542-1737. Vál., ford., a bevezetést és a jegyzeteket írta Gömöri György. Budapest, 1994. 
Gömöri 2004a Gömöri György: Erdélyi költő a XVII. századbeli Londonban. In: Erdélyi merítések. Kolozsvár, 2004., 84-100. 
Gömöri 2004b Gömöri György: Kaposi Sámuel angliai utazása és későbbi tanári működése. In: Erdélyi merítések. Kolozsvár, 2004., 116-128. 
Gömöri 2004c Gömöri György: Bánfihunyadi János eszmevilága és alkimista kapcsolatai. In: Erdélyi merítések. Kolozsvár, 2004., 35-52. 
Gömöri 2005. Gömöri György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken, 1526-1789. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 14. Budapest, 2005. 
Gömöri 2005b Gömöri György: A strassburgi akadémián tanuló XVI. századi magyarok album-bejegyzései. In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Budapest, 2005., 49-53. 
Gömöri 2005c Gömöri György: "Barátok albuma" - Jegyzetek egy művelődéstörténeti forrás történetéhez. In: Holmi, 2005. 197-208. 
Gömöri 2005d Gömöri György: Magyar ajánló versek és epigrammák a XVII. században. In: A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században. A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia előadásai. Szerk.: Ötvös Péter et al. Szeged, 2005., 111-117. 
Götze Götze, Ludwig: Geschichte des Gymnasiums zu Stendal von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Stendal, 1865. 
Graaf 1979. Graaf, G. Henk van de: A németalföldi akadémiák és az erdélyi protestantizmus a 18. században 1690-1795. [Kolozsvár], 1979. 
Graaf 1997. Graaf, G. Henk van de: Cum Deo. Magyar peregrinusok bejegyzései franekeri album amicorumokban. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 35. Szeged, 1997., 117-133. 
Gradmann Gradmann, Johann Jacob: Das gelehrte Schwaben, oder Lexicon der jetzt lebenden schwäbischen Schriftsteller. Ravensburg, 1802. 
Grieb Grieb, Manfred H.: Nürnberger Künstlerlexikon: Bildende Künstler, Kunsthandwerker, Gelehrte, Sammler, Kulturschaffende und Mäzene vom 12. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. I-IV. München, 2007. 
Grunau Hanni Grunau: Katalog der Stammbücher des 16./17. Jahrhunderts in der Stadt- und Hochschulbibliothek und in der Schweizerischen Landesbibliothek Bern. Diplomarbeit [masch.] der Bibliothekarenschule, Sektion der 'Ecole d'Etudes sociales' in Genf. Bern, 1942. 
Grünberg Sächsisches Pfarrerbuch: Die Parochien und Pfarrer der ev.-luth. Landeskirche Sachsens (1539-1939). Im Auftrage des Pfarrervereins für Sachsen bearbeitet von Reinhold Grünberg.Th. I-II. Freiberg, 1939-1940. 
Grundlach Grundlach, Franz: Catalogus professorum academiae Marburgensis. Die akademischen Lehrer der Philipps-Universität in Marburg von 1527 bis 1910. Marburg, 1927. 
Gulya Gulya János: Gyarmathi Sámuel. Budapest, 1978. 
Gündisch 1985. Gündisch, Gustav: Das Schirmerische Familienbuch. In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 8(78) 1985, 151-157. 
Gundlach Gundlach, Franz: Das Album der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1665-1865. Kiel, 1915. 
Gymnazológia Rezik, Ján - Matthaeides, Samuel: Gymnazológia, dejiny gymnazií na Slovensku. Sa. r. Ruzicka, Vladislav. Bratislava, 1971. 
Győző Győző Andor: Művészeti Lexikon I-II. Budapest, 1935.