Szakirodalmi rövidítésjegyzék

Súgó

                                                     
 
 
RövidítésJelentése
Zahn Zahn, Adolf: Mitteilungen über die Geistlichen der evangelisch-reformierten Domgemeinde zu Halle a. d. S. Halle, 1863. 
Zapf Zapf, Georg Wilhelm: Augsburgische Bibliothek, Oder Historisch-Kritisch-Literarisches Verzeichniß Aller Schriften Welche Die Stadt Augsburg Angehen Und Deren Geschichte Erläutern: Ein Versuch, I-II. Augdburg, 1795. 
Závodszky, Thurzó Imre Závodszky Levente: Thurzó Imre gróf wittenbergi rektorsága. In: Magyar Középiskola, 1912., 391-401. 
Zedler UL Zedler, Johann Heinrich: Grosses, vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste. 64. Bde., 4 Suppl. Bde. Halle-Leipzig, 1732-1754. 
Zernecke Zernecke, Jacob Heinrich: Thornische Chronica. Berlin, 1727. 
Zichy Zichy István: Ki volt Koháry Péter gyermekeinek édesanyja? In: Turul, 1943., 81-82. 
Zoltai Zoltai László: Bartha Boldizsár, Debrecen XVII. századbeli krónikása. In: Pap Károly Emlékkönyv. Debrecen, 1939. 591-612. 
Zongor Zongor Endre: A büki ágost. hitv. ev. gyülekezet története. Sopron, 1885. 
Zoványi Zoványi Jenő: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon. 3. javított és bővített kiadás. Szerkesztette Ladányi Sándor. Budapest, 1977. 
Zsilinszky 1910. Zsilinszky Mihály: Wallaszky Pál evang. lelkész élete. (1742-1824) Budapest, 1910. (Egyházunk nagyjai 11.)