Szakirodalmi rövidítésjegyzék

Súgó

                                                     
 
 
RövidítésJelentése
Bajza 1846. Bajza József: A Telekiek tudományos hatása. A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei 7. Buda, 1846. 
Balkenende Balkenende, Willem Pieter: Lijdzaamheid overwint meer dan kracht. Een historische verhandeling over dominee Theodorus Westhovius, de laatste vlootpredikant van vlootvoogd Michiel Adriaansz de Ruyter en hun onderlinge verhouding. Veenendaal, 1981. 
Balogh 2007. Balogh Piroska: Ars scientiae. Közelítések Schedius Lajos János tudományos pályájának dokumentumaihoz. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Srudiorum Litterarium) 38. Debrecen, 2007. 
Bán Bán Péter et al.: Heves megye történeti archontológiája (1681-) 1687-2000. (A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai, 14.) Eger, 2011. 
Bán 1969. Bán Imre: Ismeretlen adatok Otrokocsi Foris Ferenc életéhez. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, 1969. 111-115. 
Barna Barna József: Körmöczi János élete és műveltségének egyes vonatkozásai. In Miscellanea. Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Szerk.: Szentpéteri Márton. Budapest, 2001. 197-219. 
Barth Barth Dezső: Gróf Lázár János élete és művei. Budapest, 1914. 
Bartholomaeides Bartholomaeides, Joannes Ladislaus: Memoriae Ungarorum, qui in alma condam universitate Vitebergensi a tribus proxime concludendis seculis studia in ludis patriis coepta confirmarunt. Pest, 1817. 
Bartholomaeides 1799. Bartholomaeides, Joannes Ladislaus: Memorabilia Provinciae Csetnek. Besztercebánya, 1799. 
Bartholomaeides 1828. Bartholomaeides, Joannes Ladislaus: Memoria Ladislai Bartholomaeides Ecclesiae Ochtinensis V. D. Ministri ... seu Genealogia Familiae Bartholomaeides. Pesthini, 1828. 
Bauer Bauer, Hanns: Alt-Elbinger Stammbücher in der Stadtbücherei. I: Biographische Beiträge aus Stammbüchern der kryptokalvinistischen Zeit um 1600. In: Elbinger Jahrbuch 8 (1929), 148-205. 
BBKL Friedrich Wilhelm Bautz, ab Band 3 fortgeführt von Traugott Bautz (Hrsg.): Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. 14 Bände (bisher 19 reine Ergänzungsbände), Bautz, Hamm 1975ff. 
BBLd Baltisches Biographisches Lexikon digital (Digitalisierungsprojekt der Baltischen Historischen Kommission) http://www.bbl-digital.de/ 
Becker 1896. Becker, Heinrich: Böhmische Pastoren, in Anhalt ordinirt 1583-1609. In: Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 17. Wien, 1896. 72-95., 129-156. 
Becker 1897. Becker, Heinrich: Böhmische Pastoren, in Anhalt ordinirt 1583-1609. In: Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 18. Wien, 1897. 73-87. 
Becker 1943. Becker, Georg: Die deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu Franeker. Soest, 1943. 
Benda Benda Kálmán: A magyar jakobinusok iratai I-III. Budapest, 1952-1957. 
Benkő Benkő Elek: Rovásírásos bejegyzések Miskolci Csulyak István peregrinációs albumában. In: Erdélyi Múzeum, 1994. (1-2.) 81-83. 
Bergmann Bergmann, Joseph: Über K. Carl's VI. Rath und Hof-Antiquarius Carl Gustav Heraeus, dessen Stammbuch und Correspondenz. Ein Beitrag zur Geschichte des K.K. Münz- und Antiken-Cabinetes. Wien 1854. 
Berkholz Berkholz, Christian August: Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger Riga's. Erste Abtheilung. Geschichte der einzelnen Kirchen nebst chronologischem Verzeichniss der Prediger und statistischen Auszügen aus den Kirchenbüchern. Riga, 1867. 
Bernhard Bernhard, Jan Andrea: Petrus Dominicus Rosius a Porta peregrinációs albuma. Erdélyi Tudományos Füzetek, 234. Kolozsvár, 2001. 
Bertram Bertram, Johann Georg: Das evangelische Lüneburg: oder Reformations- und Kirchen-Historie der altberühmter Stadt Lüneburg. Braunschweig, 1719. 
Berzeviczy-Lőkös Berzeviczy, Klára - Lőkös, Péter: Zitate deutscher Dichter des 18. Jahrhunderts in Stammbüchern der Ungarischen Széchényi-Nationalbibliothek. Ein Beitrag zur zeitgenössischen Rezeption der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts in Ungarn. In: "Ars longa, vita academica brevis" Studien zur Stammbuchpraxis des 16.-18. Jahrhunderts. Herausgegeben von Klára Berzeviczy und Péter Lőkös unter Mitarbeit von Zsófia Hornyák. Budapest, 2009., 109-181. 
Bethlen-bibliográfia Bethlen Gábor állama és kora. - Bethlen-bibliográfia 1613-1980. Szerk.: Kovács Kálmán, Budapest, [1980.] 
Biás Gróf Teleki Sámuel erdélyi kanczellár úti naplója 1759–1763. Sajtó alá rendezte: ifj. Biás István. A bevezetést írta: dr. Imre Sándor. Marosvásárhely, 1908. 
BiblChem. Bibliotheca Chemica: A Catalogue of the Alchemical, Chemical and Pharmaceutical Books in the Collection of the late James Young of Kelly and Durris. By John Ferguson. Vol. I-II. Glasgow, 1906. 
Bienik Bienik János: A legéndi ág. hitv. evang. egyház története. A reformáció 400 éves jubileuma emlékére 1517-1917. Balassagyarmat, 1917. 
Bierbrunner Bierbrunner Gusztáv: A bács-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye monografiája. Újvidék, 1902. 
Biermann Biermann, Gottlieb: Geschichte der evangelischen Kirche Oesterreichisch Schlesiens. Mit besonderer Ruecksicht auf der Gnadenkirche vor Teschen. Teschen, 1859. 
Binder Binder Pál: Az erdélyi magyar evangélikus egyházközségek és iskolák története és névtára, 1542-1860. [Szecseleváros], [1994.] 
Bíró Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Budapest, 1994. 
Bíró 1935. Bíró József: Magyar művészet és erdélyi művészet. (Erdéyli Tudományos Füzetek 80.) Cluj, 1935. 
Bíró 1941. Bíró József: Erdély művészete. Budapest, 1941. 
Bíró 1986. Bíró Péter: Vitnyédy János francia verse 1663-ból. In: Irodalomtörténet, 1986. 747-753. 
BLGNP Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme. Onder redactie van Doede Nauta et al. I-VI. Kampen, 1978-2006. 
BLP Bibliografia Literatury Polskiej. Nowy Korbut. Seria i, Piśmiennictwo staropolskie, I-III. Szerk.: Roman Pollak, Warszawa, 1963-1965. 
Blumhof Blumhof, Johann Georg Ludolph: Vom alten Mathematiker Conrad Dasypodius. Göttingen, 1796 
Blümml Blümml, Emil Karl: Das Stammbuch des Apothekers Hans Georg Mergenthaler in Melk (1591–1597). In: Zeitschrift des allgemeinen Österreichischen Apotheker-Vereines. Nr. 1 und 2., 1919., 1-13. 
BMC British Museum Catalogue of printed books. London, 1881-1904. 58 vol., Suppl. 59-67. 
Bódi Bódi Ferenc: A csurgói Református Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium másfél-évszázados története I-II. Kaposvár, 1943. 
Bodolay Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848. Budapest, 1963. 
Bodor Bodor István: A Rimaszombati Egyesült Protestáns Főgimnázium története. Rimaszombat, 1899. 
Bök Bök, August Friedrich: Geschichte der herzoglich Würtenbergischen Eberhard Carls Universität zu Tübingen im Grundrisse. Tübingen, 1774. 
Böröcz Böröcz Enikő: Az Evangélikus Országos Levéltár (Budapest) kéziratkatalógusa (1850 előtti kéziratok). Magyarországi Egyházi Könyvtárak Kéziratkatalógusai 10. Budapest, 1993. 
Boros Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kéziratkatalógusa (1850 előtti kéziratok). Magyarországi Egyházi Könyvtárak Kéziratkatalógusai 7. Budapest, 1989.  
Borovszky Borovszky, Samu: Debreczeni írók és tanárok, 1588-1700. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1898., 448-465. 
Borovszky 1903. Gömör és Kis-Hont vármegye. Budapest, 1903. In: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája. A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája. (Szerk.: Borovszky Samu - Sziklay János) Budapest, 1896-1914. 
Borovszky 1905. Zemplén vármegye és Sátorlaljaújhely r. t. város. Budapest, 1905. In: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája. A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája. (Szerk.: Borovszky Samu - Sziklay János) Budapest, 1896-1914. 
Borsa 1986. Borsa Gedeon: Egy magyarországi könyvtáros Wolfenbüttelben: Michael Ritthaler (1682-1685). In: Magyar Könyvszemle, 1986., 274–282. 
Borzsák Borzsák István: A Göttingában nevelődött magyarországi diákok névsora. In: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Budapest, 1955. 
Bots Bots, Hans: Les pasteurs français au Refuge dans les Provinces-Unies: une groupe socioprofessionnel tout particulier: 1680–1710. In: La vie intellectuelle aux refuges protestans. Réunis par Jens Häseler et Anthony McKenna. Paris, 1999. I. 9–68. 
Bozzay 2011. Bozzay Réka: Magyar peregrinusok kölcsönügylete Erlangenben. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. 2011. 1-2., 163-169. 
Bozzay-Ladányi 2007. Bozzay Réka-Ladányi Sándor: Magyarországi diákok holland egyetemeken, 1595-1918. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 15. Budapest, 2007. 
Brandt Brandt, Gerard: Het leven en bedryf van den Heere Michiel De Ruiter. Amsterdam, 1687. 
Brednich Brednich, Rolf Wilhelm: Denkmale der Freundschaft. Die Göttinger Stammbuchkupfer - Quellen der Kulturgeschichte. Friedland, 1997. 
Brentjes Brentjes, Burchard: Josephus Adjutus, der Chaldäer zu Wittenberg. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe Band 26, 1977, Heft 4. 131–138. 
Breznyik 1889. Breznyik János: A Selmecbányai Ágost. Hitv. Evang. Egyház és Lyceum története. 2-3. füzet. 17-19. század. Selmecbánya, 1889. 
Brtán Brtán, Rudo: Bohuslav Tablic: život a dielo. Bratislava, 1974. 
Bruckner Bruckner Győző: A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben. Budapest, 1922. 
Bucsay Bucsay Mihály: Szemián Mihály tanulmányútja 1770-74-ben Halléban, Jénában és más hét német egyetemen, úti emlékkönyve alapján. Csikesz Sándor emlékkönyvek IV. Debrecen, 1942. 151-199. (Klny.: A középdunai protestantizmus könyvtára A/III.) 
Bucsay 1974. Bucsai Mihály: Protestáns gyűjtés Genf javára Kelet-Európában, Magyar- és Erdélyországban 1592-93-ban. In: Theológiai Szemle, 1974. 200-207. 
Bujtás 1994. Bujtás László Zsigmond: Dokumentumok Johannes Leusden erdélyi kapcsolataihoz (1673-1699). Lymbus Művelődéstörténeti Tár V (1994), 77-101. 
Bujtás 1999. Bujtás László Zsigmond: A gályarab prédikátorok és Frans Burman levélváltása (1675–76), Lymbus Művelődéstörténeti Tár VI (1999), 35–74. 
Bujtás 2004. Bujtás László Zsigmond: Bethlen Miklós és a sárospatak–gyulafehérvári kollégium leideni stipendiuma (1703–1709). Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Budapest, 2004., 93–122. 
Bujtás 2008. Bujtás László Zsigmond: Theodorus Westhovius De Ruyter admirális haláláról és temetéséről (1676-1677). In: Michiel de Ruyter és Magyarország. (Szerk.: Bitskey István - Pusztai Gábor) Debrecen, 2008., 157-206. 
Bujtás 2010. Bujtás László Zsigmond: Pápai Páriz Ferenc Rudus redivivumának holland fordítása (1701). In: Debrecentől Amszterdamig. Magyarország és Németalföld kapcsolata. (Szerk.: Pusztai Gábor és Bozzay Réka). Debrecen, 2010., 157–183. 
Bujtás 2011. Bujtás László Zsigmond: Theodorus Westhovius over de dood en de begrafenis van admiraal De Ruyter (1676-1677). In: Acta Neerlandica: bijdragen tot de Neerlandistiek. Debrecen, 2011., 135-173. 
Bujtás 2014. Bujtás László Zsigmond: A megszabadított gályarab prédikátorok küldöttsége Hollandiában. In: Történetek a mélyföldről. Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban. (Szerk.: Bozzay Réka). Debrecen, 2014., 10-68. 
Bülau Bülau, Friedrich: Geheime Geschichten und rätselhafte Menschen. I-XII. Leipzig, 1850–1860. 
Burius Burius, Johannes: Micae historico-chronologicae evangelico-pannonicae ... ab anno 1673. ad 1688. annum. Pest, 1864. 
Büsing 1959. Büsing, Wolfgang: Zwei Oldenburger Studenten-Stammbücher aus Jena (1773-1804). In: Oldenburgische Familienkunde, 1959., 56-69.