Szakirodalmi rövidítésjegyzék

Súgó

                                                     
 
 
RövidítésJelentése
OASZ Online Archivkatalog des Stadtarchivs Zürich (https://amsquery.stadt-zuerich.ch/query/suchinfo.aspx) 
Obernitz Georg von Obernitz: Verzeichniß hervorragender Namen von Gelehrten, Schriftstellern, hohem und niederem Adel aus einem großen Theil der Stammbücher, welche auf der Großherzoglichen Bibliothek zu Weimar sich befinden [I]. In: Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde 29 (1901), 285-389. [II:] ebd. 32 (1904), 157-240. [III:] ebd. 261-302. 
ÖBL Österreichische Biographisches Lexikon 1815-1950. I-XII. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien, 1999. 
ODNB Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004, http://www.oxforddnb.com 
Offner-Magyar Offner, Robert - Magyar, András László: Samuel Schvartz (1701-1749) kolozsvári patikus és „jeles ember“ halotti kártája. In: Kaleidoscope, 2014. (IX.), 38-52. http://www.kaleidoscopehistory.hu/ 
Okolicsányi Okolicsányi József: A Nógrádi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye monográfiája. Sajtó alá rend. Galcsik Zsolt. (METEM-könyvek, 67.) Budapest, 2009. 
Okolicsányi 1905. Okolicsányi József: A nógrádi evang. esperesség Balassowitz-féle protocollouma. (Második közlemény) In: Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. Budapest, 1905., 105-119. 
Önéletírás Fogarasi Sámuel: Marosvásárhely és Göttinga. Önéletírás (1770–1799). Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Juhász István. Bukarest, 1974. 
Orgelbrand Orgelbrand, S.: Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami. Warszawa, 1898-1912. 18 tom. 
Örvényi Örvényi Béla: Bartha Boldizsár Rövid chronikájának művelődéstörténeti vonatkozásai. Művelődéstörténeti Értekezések, 27. Budapest, 1906. 
Ősz Ősz Sándor Előd: A Görgényi Református Egyházmegye történeti névtára: a kezdetektől 1848-ig. (Erdélyi református egyháztörténeti füzetek, 19.) Budapest, 2013. 
Otto Otto, Gottlieb Friedrich: Lexikon der seit dem funfzehenden Jahrhunderte verstorbenen und jetztlebenden Oberlausitzischen Schriftsteller und Künstler. Bd. 1-3. Görlitz, 1801-1803. 
Otto-Clark Bibliographia Kleschiana. The Writings of a Baroque Family. Edited and with an Introduction by Karl F. Otto, Jr. and Jonathan P. Clark. Columbia, 1996.