Szakirodalmi rövidítésjegyzék

Súgó

                                                     
 
 
RövidítésJelentése
M. Nagy M. Nagy Ottó: Gyarmathy Sámuel élete és munkássága. Erdélyi Tudományos Füzetek 182. Kolozsvár, 1944. 
M. Novák M. Novák Veronika: A Pozsonyi Jogakadémia hallgatósága 1777-1849. Felsőoktatástörténeti Kiadványok, Új Sorozat 5. Budapest, 2007. 
M. T. emlékkönyve [N. N.]: Masnicius Tóbiás emlékkönyve. In: Magyar Könyvszemle, 1926., 431-433. 
Madai-Manual Das Madai-Manual. Eine handschriftliche Rezeptsammlung zwischen 1740 und 1840. Herausgegeben von Hans-Joachim Poeckern. Leipzig, 1984. 
Maegis Maegis, Conrad: Die Schaffhauser Schriftsteller von der Reformation bis zur Gegenwart. Schaffhausen, 1869. 
Magyary-Kossa Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. I-IV. Budapest, 1929-1940. 
Makkai 1896. Makkai Domokos: Páriz Pápai Ferenc fiai élete. In: Az Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Egylet nyolczadik évkönyve. Gyulafehérvár, 1896. 19-30. 
Makkai 1980. Bethlen Gábor krónikásai. (Sar.: Makkai László) Budapest, 1980. 
Mályuszné Császár Mályuszné Császár Edit: Kelemen László színháza. In: Tanulmányok Budapest múltjából. XI. Budapest, 1956. 153–198. 
Mälzer Mälzer, Gottfried: Die Werke der württembergischen Pietisten des 17. und 18. Jahrhunderts (Bibliographie zur Geschichte des Pietismus, Band 1.) Berlin-New York, 1972. 
MAMŰL Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor, I-XIV. (Főszerk.: Kőszeghy Péter) Budapest, 2003-2014. 
Márki Márki, Sándor: Egy erdélyi ifjú albumából. In: Erdélyi Múzeum, 1903. 473-478. 
Markusovszky Markusovszky Samuel: A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceum története kapcsolatban a pozsonyi ág. hitv. evang. egyház múltjával. Pozsony, 1896. 
Martyn Martyn, Johan H.: Notes on Jaffna chronological, historical, biographical. New Delhi-Madras, 2002. 
MBamberg Die Matrikel der Akademie und Universität Bamberg. Hrsg. Wilhelm Hess. Bamberg, 1923. 
Mednyánszky 1886. Mednyánszky Dénes: Szulyói Felix Balázs emlékalbuma, 1620. Turul, 1886. 126-130. 
Mednyánszky 1899. Mednyánszky Dénes: Mikor vitték a szent koronát Zólyom várába? Századok, 1899. 168. 
Melczer Melczer Jakab: Biographien berühmter Zipser. Kassa, 1833. 
Mensing The Mensing Library. Catalogue of the very valuable and important library formed by the late Mr. Ant. W.M. Mensing of Amsterdam. First, Second and Final Portion. London, 1936-1937. 
Merényi 1939. Merényi Ferenc: Domsics Mátyás egyházlátogatása (canonica visitatio) Baranyában 1729. Pécs, 1939. 
MErlangen Register zur Matrikel der Universität Erlangen 1743-1843. Bearb. v. Kurt Wagner. München-Leipzig, 1918. 
Mészáros Mészáros István: Schmeizel, Martin és a XVIII. sz. eleji statisztika. Statisztikai Szemle, 1960., 54-64.  
Mészáros 2009. Mészáros István: À rebours. In: Enigma, 2009. (61.) 91-97. 
Meusel Meusel, Johann Georg: Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. I-XV. Leipzig, 1802-1816. 
MGG Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart, 1994-2008. 
MGöttingen Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen 1734-1837. Hrsg. von Götz von Selle. Text. Leipzig, 1937. 
MHeidelberg Gustav Toepke: Die Matrikel der Universität Heidelberg, 1386-1870. I-VII. Heidelberg, 1884-1916. 
MHelmstedt III. Die Matrikel der Universität Helmstedt. Hrsg. Herbert Mundhenke. Bd. III. 1685-1610., Hildesheim, 1979. 
MIB Stoll Béla - Varga Imre - V. Kovács Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Budapest, 1972. 
MIB 2. Kókay György: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-1849. Budapest, 1975. 
Michaelis Michaelis, Ludwig: Bericht über neuaufgefundene Handschriften von Melanchthon, Bugenhagen, Georgius Maior und Paulus Eber aus dem Jahre 1553. In: Korrespondenzblatt des Vereines für siebenbürgische Landeskunde (10), 1887., 85-89. 
Michaud Biographie universelle (Michaud) ancienne et moderne. Nouv. éd., rev. Paris: Mme C. Desplaces; Leipzig: Brockhaus, 1854. 45 tom. 
MIL Magyar Irodalmi Lexikon I–III. (Főszerk.: Benedek Marcell) Budapest, 1963–1965. 
Miskolczy-Simon Miskolczy-Simon János: A Mikszáth-család története. In: Levéltárosok Lapja, 1914. 14-19. 
MIT I. A magyar irodalom története 1600-ig. (Szerk.: Klaniczay Tibor) Budapest, 1964.  
MIT II. A magyar irodalom története 1600-1772. (Szerk.: Klaniczay Tibor et al.) Budapest, 1964. 
MJena 1. Die Matrikel der Universität Jena. Bd. 1. 1548 bis 1652. bearb. von Georg Mentz in Verbindung mit Reinhold Jauernig. Jena, 1944. 
MJena 2. Die Matrikel der Universität Jena. Bd. 2. 1652 bis 1723. bearb. Von Reinhold Jauernig, weitergeführt von Marga Steiger. Jena, 1977. 
MJena 3. Die Matrikel der Universität Jena. Bd. 3. 1723 bis 1764. Bearb. von Otto Köhler. München, 1992. 
MKL Magyar Katolikus Lexikon I–XV. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest, 1993–2010. 
MKönigsberg Erler, Georg: Die Matrikel und die Promotionsverzeichnisse der Albertus-Universität zu Königsberg in Preußen 1544–1829. I. Band, Die Immatrikulationen von 1544-1656. Leipzig, 1910.; II. Band, Die Immatrikulationen von 1657-1829. Leipzig, 1911-1912. 
MLeipzig II. Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig. Bearbeitet von Georg Erler. II. Band: 1634-1709. Leipzig, 1909. 
MLeipzig III. Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig. Hrsg. Georg Erler. III. Band: 1709-1809. Leipzig, 1909. 
MMarburg III. Birt, Theodor (Bearb.): Catalogus Studiosorum Scholae Marpurgensis. Band 3. Annales Academiae Marpurgensis 1653-1830. Marburg, 1903-1914. 
MOE Magyar országgyűlési emlékek. Monumenta Comitialia regni Hungariae (1602-1606), X-XII. Szerk. Károlyi Árpád. Budapest, 1899-1917. 
Mokos Mokos Gyula: Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. Magyarországi tanulók külföldön 1. Budapest, 1890. 
Molnár Molnár István: Adalék Szabó Sámuel oktató-nevelő tevékenységének jellemzéséhez. In: Keresztény Magvető, 1979., 241-248. 
Monumenta Monumenta Antiquae Hungariae, I-IV. (1550-1600) Sa. r.: Ladislaus Lukács. Romae, 1969-1987. (Monumenta Historica Societatis Jesu, 101., 112., 121., 131.) 
Morvay Morvay Győző: Galánthai gróf Fekete János, 1741-1803. Budapest, 1903. 
MStrassburg Knod, Gustav Carl: Die alten Matrikeln der Universität Strassburg 1621-1793. I-III. Strassburg, 1897-1902. 
MTübingen 1906. Die Matrikel der Universität Tübingen. Band I. Die Matrikeln von 1477-1600. (Hrsg. Heinrich Hermelink) Stuttgart, 1906. 
MTübingen 1953. Die Matrikel der Universitat Tübingen. Band II. 1600-1710., Band III. 1710-1817. (Bearbeitet von Albert Bürk und Wilhelm Wille) Tübingen, 1953. 
MU Duisburg Duisburger Universitätsmatrikel. Neuausgabe. http://www.uni-duisburg.de/Institute/CollCart/matrikel/00-index.htm 
MUB Wackernagel, Hans Georg: Die Matrikel der Universität Basel I-V. Basel, 1951-1980. 
MUH 1. Matrikel der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Fritz Juntke (Bearb.): Band 1 1690-1730, Halle, 1960. 
Müller Müller, Ralf C.: Prosopographie der Reisenden und Migranten ins Osmanische Reich (1396-1611) Berichterstatter aus dem Heiligen Römischen Reich, außer burgundische Gebiete und Reichsromania, I-X. Leipzig, 2006. 
Munk Munk, William: The roll of the Royal College of physicians of London. I-II. London, 1861. 
MűvLex Művészeti lexikon. I-IV. Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. Budapest, 1965-1968.