Szakirodalmi rövidítésjegyzék

Súgó

                                                     
 
 
RövidítésJelentése
CAAC Wolfgang Klose: Corpus alborum amicorum: CAAC; beschreibendes Verzeichnis der Stammbücher des 16. Jahrhunderts. Stuttgart: Hiersemann, 1988. 
Callisen Callisen, Adolph Carl Peter: Medicinisches Schriftsteller-Lexicon der jetzt lebenden Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer, Apotheker und Naturforscher aller gebildeten Völker. I-XXXIII. Copenhagen, 1830–1845. 
Carpzov Carpzov, Johann Benedict: Analecta fastorum Zittaviensium, oder historischer Schauplatz der löblichen alten Sechs-Stadt des Marggraffthums Ober-Lausitz Zittau. Zittau, 1716. 
CCEd Clergy of the Church of England Database http://theclergydatabase.org.uk/ 
CERL Consortium of European Research Libraries (CERL) Thesaurus, accessing the record of Europe's book heritage. http://thesaurus.cerl.org/record/ 
Chobot Chobot Ferenc: A váci egyházmegye történeti névtára. Vác, 1917. 
Comitatus Gömöriensis Bartholomaeides, Ladislaus: Inclyti superioris Ungariae comitatus Gömöriensis notitia historico-geographico statistica. Leutschoviae, 1806-1808. 
Csáji 1959 Csáji Pál: Ladmóczi István albuma. Református Egyház. 1959. 22. sz. 479-480. 
Csáji 1961. Csáji Pál: Szerelmi versek Ladmóczi István albumában. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1961., 61-64. 
Csatkai 1938. Csatkai Endre: Régi licisták albumai. A Soproni Evangélikus Liceumi Diákszövetség Emlékkönyve 1918-1938. Sopron, 1938., 190-196. 
Csatkai 1942. Csatkai Endre: Ihász Imre diákkori emlékkönyve. In: Soproni Szemle, 1943., 97-100. 
Csatkai 1969. Csatkai Endre: Demián János soproni diák emlékkönyve 1737-ből. In: Soproni Szemle, 1969., 265-266. 
Csepregi 2005. Csepregi Zoltán: Prediger hallischer Prägung im Dreieck Wien-Pressburg-Ödenburg. In: Interdisziplinäre Pietismusforschungen. Beiträge zum Ersten Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001. Hrsg. von Udo Sträter. Bd. 2. (Hallesche Forschungen 17/2) Halle/Tübingen, 2005., 689-699. 
Csepregi 2013. Pietas Danubiana. Pietismus im Donautal 1693-1755. 437 Schreiben zum Pietismus in Wien, Preßburg und Oberungarn. Ausgewählt und mitgeteilt von Zoltán Csepregi. Magyar Evangélikus Digitális Tár. http://medit.lutheran.hu/konyvek/konyv-146 
Csonka 1990. Csonka Ferenc: Joannes Bocatius kiadatlan versei. In: Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10. Szeged, 1990. 241-251. 
Csűry Csűry Bálint: Adatok Kalmár György életéhez. In: Erdélyi Múzeum, 1931. 201-202. 
Czegle Czegle Imre: A brémai főiskola magyar diákjai (1618-1750) In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1974., 88-103. 
Czegle 1971. Czegle Imre: Amesius korai magyar tanítványai. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, 1971. 107–123.