Szakirodalmi rövidítésjegyzék

Súgó

                                                     
 
 
RövidítésJelentése
Kaiser-Piechocki Kaiser, Wolfram-Piechocki, Werner: Die ärzte-Dynastie Madai in Halle. In: Orvostörténeti Közlemények, 1971., 49-96. 
Kaiser-Völker Kaiser, Wolfram - Völker, Arina: Ungarländische Leopoldina-Mitglieder des 18. Jahrhunderts und ihre Korrespondenz mit den Akademiepräsidenten. In: Orvostörténeti Közlemények, 1973. (69-70.), 57-74. 
Kaiser-Völker 1971. Kaiser, Wolfram - Völker, Arina: Die Physici Sempronienses und ihre Beziehungen nach Halle und Wittenberg. (Ein Beitrag zur ungarischen Medizingeschichte des 18. Jahrhunderts) In: Orvostörténeti Közlemények, 1971. (62-63.), 101-110. 
Kaiser-Völker 1981. Kaiser, Wolfram-Völker, Arina: Hungarica medica des 18. Jahrhunderts in den Beständen des halleschen Universitätsarchivs. (Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 38.) Halle (Saale), 1981. 
Kármán 2013. Kármán Gábor: Egy közép-európai odüsszeia a 17. században: Harsányi Nagy Jakab élete. Mikrotörténelem 5. Budapest, 2013. 
Karsay Karsay Imre: A Szill-Sárkányi Ágost. Hitv. Evang. Egyházközség rövid története. Csorna, 1897. 
Kathona 1979. Kathona Géza: Erdélyi unitárius tanulók külföldön 1711-ig. In: Keresztény Magvető, 1979., 30-39. 
Katona 1994. Katona Béla: Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája. I. Nyíregyháza. A Jósa András Múzeum kiadványai 8. Nyíregyháza, 1994. 
Katona-Latzkovits Katona Tünde - Latzkovits Miklós: Die Poetik der Stammbücher in Queroktav (Überlegungen anhand der Weimarer Stammbuchsammlung). In: "swer sînen vriunt behaltet, daz ist lobelîch" Festschrift für András Vizkelety zum 70. Geburtstag. Hrsg. v. Márta Nagy und László Jónácsik. Piliscsaba-Budapest, 2001. 289-301. 
Kecskeméti 2006. Kecskeméti, Gábor: A Hardly-known 16th-century Humanist: Paulus Rosa of Körmöcbánya. In: Camoenae Hungaricae, 2006., 65–88. 
Kecskeméti 2007. Kecskeméti Gábor: Egy alig ismert 16. századi humanista: a körmöcbányai Paulus Rosa. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 2007., 639-664. 
Kecskeméti 2014. Kecskeméti Gábor: Értelmiségi pályák a kora újkori Magyarországon: a tipikus és az egyéni. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Szerk.: Biró Annamária - Boka László. Nagyvárad-Budapest, 2014., 13-30. 
Kelecsényi Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Budapest, 1988. 
Kempelen Kempelen Béla: Magyar nemes családok. I-XI. Budapest, 1911-1932. 
Kenyeres Kenyeres István: A királyi posta a 16. században. Paar Péter pozsonyi postamester. In: Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben. (Szerk.: Petercsák Tivadar - Berecz Mátyás) Studia Agriensia 20. Eger, 1999., 107-115. 
Kerekes Kerekes György: A kassai kereskedők életéből harmadfélszázad, 1687-1913. Budapest, 1923. 
Keserű 1968. Keserű Bálint: Újfalvi Imre és a magyar későreneszánsz. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. 1968. (VIII.) 3–16. 
Keserű 1969. Keserű Bálint: Újfalvi Imre és az európai "későhumanista ellenzék". In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. 1969. (IX.) 3–46. 
Keserű 1971. Keserű Bálint: Az Újfalvi-per jegyzőkönyve. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. 1971. (X–XI.) 53–58. 
Keserű 2004. Keserű, Bálint: Der Fall Imre Újfalvi. Die reformierte Opposition in Ostungarn und die Melanchthon-Anhänger in Sachsen. In: Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance. Herausgegeben von Wilhelm Kühlmann und Anton Schindling. Stuttgart, 2004., 185-197. (Contubernium, Bd. 62.) 
Kettner Kettner, Paul Gottlieb: Historische Nachricht von dem Raths-Collegio der Chur-Stadt Wittenberg. Wolfenbüttel, 1734. 
Keveházi Keveházi Katalin: Melanchthon és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig (Adalékok Melanchthon magyarországi recepciójának első évszázadához) Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József nominatae 10. Szeged, 1986. 
Keveházi 1984. Keveházi Katalin: Melanchthon-autográfok a történeti Magyarországon. In: Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Szerk.: Fabiny Tibor. Budapest, 1984. 165-180. 
Keveházi 2001. Keveházi Katalin: Melanchthon-Autographen im historischen Ungarn. In: Magyar Könyvszemle, 2001., 153-165. 
Keveházi 2011. Magyarországi Evangélikus Egyház. Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület: A reformációtól – napjainkig. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. Szerk. vezetője Keveházi László. I–II. Győr, 2011. 
Keynes Keynes, Geoffrey: Bibliotheca Bibliographici. A Catalogue of the Library. London, 1964. 
Killy Killy, Walther: Literaturlexikon. 1-15. München, 1988-1993. 
Kinderling Kinderling, Johann Friedrich August: Beschreibung eines alten StammBuches. In: Neuer Literarischer Anzeiger, 1806. 257-263., 273-281. 
Kisbán 1942. Kisbán Emil: Hell Miksa a magyar csillagász. Budapest, 1942. 
Kiss 1878. Kiss Kálmán: A szatmári reform. egyházmegye története. Kecskemét, 1878. 
Kiss 2015. Kiss László: A jó palócok és tót atyafiak orvosai. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 106.) Budapest, 2015. 
Kiss, 2000. Kiss József Mihály: Magyarországi diákok a bécsi egyetemen, 1715-1789. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 2. Budapest, 2000. 
Kissné 2004. Kissné Bognár Krisztina: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben, 1526-1789. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 13. Budapest, 2004.  
Klagholz Klagholz, Bernd: Heilbronn und seine Bürgermeister in der Zeit vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Tübingen 1980. 
Klein Klein, Johann Samuel: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelischer Prediger aus allen Gemeinen des Königreichs Ungarn. 1-2. Lipcse - Buda, 1789., 3. Pest, 1873. 
Klein 1962. Klein, Thomas: Der Kampf um die zweite Reformation in Kursachsen 1586—1591. Köln—Graz, 1962. 
Klose 1997. Wolfgang Klose: Das Album Amicorum ("Stammbuch") des Magisters Abraham Ulrich, Theologe in Zerbst, und seines Sohnes David, öffentlicher Notar in Zerbst, zwischen 1549 und 1623. (Badische Landesbibliothek, Vorträge, 46.) Karlsruhe, 1997. 
Klose 1998. Wolfgang Klose: Schätze des Erinnerns. Das Stammbuch Ulrich aus dem 16. Jahrhundert. In: Dietmar Peil u.a. (ed.): Erkennen und Erinnern in Kunst und Literatur. Kolloquium Reisensburg, 4.-7. Januar 1996. Tübingen, 1998. 311-323. 
Klose 1999. Wolfgang Klose: Wittenberger Gelehrtenstammbuch. Das Stammbuch von Abraham und David Ulrich. Benutzt von 1549-1577 sowie 1580-1623. (unter Mitwirkung von Wolfgang Harms, Chris L. Heesakkers, Rolf Max Kully) Halle 1999. 
Kneifel Kneifel, Eduard: Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Eging, 1967. 
Köblös-Kránitz A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai 1526–1760. Szerkesztette Köblös József, Kránitz Zsolt. Pápa, 2009. (A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai. Forrásközlések, 10.) 
Kölesériana 1. Jakó Zsigmond: Köleséri Sámuel tudományos levelezése (1709-1732). Kolozsvár, 2012. 
Kollányi Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Esztergom, 1900. 
Kollár Kollár, Joannes: Schematismus generalis Ecclesiarum et Scholarum Evang. Aug. Conf. in Hungaria Jussu Incl. ac Vener. Generalis Quatuor Superintendentiarum Conventus. Pest, 1838. 
Koncz Koncz József: A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története. Marosvásárhely, 1896. 
Korthaase Korthaase, Werner: Philipp Melanchthon, Praeceptor Germaniae, and His Influence on Theories of Education in Bohemia and Moravia. In: Reinhard Golz - Wolfgang Mayrhofer (Ed.): Luther and Melanchthon in the Educational Thought in Central and Eastern Europe (Texts on Theory and History of Education, Vol. 10) Münster, 1998., 77-101. 
Kovács 1884. Kovács Dénes: Gróf Gvadányi József élete és munkái. Budapest, 1884. 
Kovács 2009. Kovács Zsóka: 16-18. századi latin nyelvű sírfeliratok Sopronban. In: Soproni Szemle, 2009., 23-55. 
Kovács-Kulcsár Kovács Sándor Iván - Kulcsár Péter: Ceglédi S. János receptlevelei a XVII. század elejéről. In: Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica 42., Budapest, 1967., 236–242. 
Krause Krause, Konrad: Alma mater Lipsiensis. Geschichte der Universität Leipzig von 1409 bis zur Gegenwart. Leipzig, 2003. 
Krauss Krauss, Werner: Das wissenschaftliches Werk. Hrsg. die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Berlin - New York. Bd. 7: Aufklärung 3: Deutschland und Spanien. Hrsg. Martin Fontius. 1996. 
Krekler Ingeborg Krekler: Die Autographensammlung des Stuttgarten Konsistorialdirektors Friedrich Wilhelm Frommann (1707-1787) (Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, Sonderreihe, 2). Wiesbaden 1992. 
Krekler 1999. Krekler, Ingeborg. Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Stammbücher bis 1625. (Sonderreihe, dritter Band) Weisbaden, 1999. 
Krüger Krüger, Georg: Die Pastoren im Lande Stargard seit der Reformation. In: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, Band 69 (1904), 1-270. 
KSI Kovács, Sándor Iván: Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecskéi. Budapest, 1988. 
Kubinyi 1896. Kubinyi Miklós: A Várady-Szakmáry család története. Budapest, 1896. 
Kubinyi, Levelek Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez Czobor-Szent-Mihályi Czobor Erzsébethez. Bev.: ifj. Kubinyi Miklós. Budapest, 1876. 
Kubinyi, Thurzó Imre Kubinyi Miklós, Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre 1598-1621. (Magyar Történeti Életrajzok) Budapest, 1888. 
Kühlmann Kühlmann, Wilhelm: Poeta, Chymicus, Mathematicus. Das Stammbuch des böhmischen Paracelsisten Daniel Stoltzius von Stoltzenberg. In: Joachim Telle (Hg.): Parerga Paracelsica. Paracelsus in Vergangenheit und Gegenwart. (Heidelberger Studien zur Naturkunde der frühen Neuzeit, 3.) Stuttgart, 1991., 277-300. 
Kuhn-Schweigard Kuhn, Axel - Schweigard, Jörg: Freiheit oder Tod! Die deutsche Studentenbewegung zur Zeit der Französischen Revolution. Stuttgarter Historische Forschungen, Band 2. Köln, 2005. 
Kullnick Kullnick, Heinz: Berliner und Wahlberliner. Personen und Persönlichkeiten in Berlin von 1640-1960. Berlin, ca. 1960. 
Kundmann Kundmann, Johann Christian: Academiae et scholae Germaniae, praecipue ducatus Silesiae, cum bibliothecis, in nummis. Bresslau, 1741. 
Kurucz Kurucz György: Asbóth János tanári és uradalmi tiszti tevékenysége, 1801–1818. Századok, 2013., 1031-1060.