Szakirodalmi rövidítésjegyzék

Súgó

                                                     
 
 
RövidítésJelentése
Nagy 1982. Nagy László: Imreffi János a magyar históriában: Legendák és tények. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1982., 461-472. 
Nagy 2005. Nagy László: Iratok Bocskai István és kora történetéhez. Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója VI. (Szerk.: Nyakas Miklós) Debrecen, 2005. 
Nagy Iván Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. I-XII. Pest, 1857-1868. 
NDB Neue Deutsche Biographie 
Németh 1941. Németh Sámuel: Fridelius János. In: Soproni Szemle, 1941. 238-239. 
Németh 1941a Németh Sámuel: Ribini János 1722-1758, a soproni ev. gimnázium rektora 1747-1758. In: Soproni Szemle, 1941., 321-324. 
Németh 1942. Németh Sámuel: M. Torkos József (1710-1791). In: Soproni Szemle, 1942., 141-146. 
Németh 1955. Németh Sámuel: A soproni líceum tanulóinak külföldi tanulmányai 1680-1782-ig. In: Soproni Szemle, 1955. 99-117. 
Németh 2007. Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum történetének egy százada 1681-1781. Sopron, 2007. 
Németh S. Németh S. Katalin: Salomon Schweigger útleírásának magyar vonatkozásai. In: Tarnai Andor-emlékkönyv. Szerk.: Kecskeméti Gábor. (Historia Litteraria 2.) Budapest, 1996., 189–200. 
Nf. Nordisk familjebok (Uggleupplagan, 1904-1926) 
NG Will, Georg Andreas - Nopitsch, Christian Conrad: Nürnbergisches Gelehrtenlexikon. I-VIII. Nürnberg, 1755-1808. 
NNBW Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Red. P. C. Molhuysen, P. J. Blok, Fr. K. H. Kossmann. Leiden, 1911-1937. 10 vol. Register: Amsterdam, 1974. 
NND Neuer Nekrolog der Deutschen. Hrsg.: Friedrich August Schmidt - Bernhard Friedrich Voigt. I-XXX. Ilmenau-Weimar, 1824-1854. 
Noack-Splett Noack, Lothar - Splett, Jürgen: Bio-Bibliographien. Brandenburgische Gelehrte der Frühen Neuzeit, Berlin-Cölln 1640-1688. Berlin, 1997. 
NVA De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Onder hoofdred. van G.J. van Bork, P.J. Verkruijsse. Weesp, 1985.