Dátum

A bejegyzés időpontja:1785. 04. 03.

Keltezési hely

A bejegyző adott-e meg keltezési helyet?Igen
A bejegyzés helye:Weimar
Egyéb névváltozatok:Vimaria, Vinaria
A bejegyzésben olvasható alak:Weimar

Jelmondat

A bejegyző adott-e meg jelmondatot?Nem

Ábra

Tartalmaz-e ábrát a bejegyzés?Nem

Utólagos megjegyzések

A bejegyzéshez tartozik-e utólagos megjegyzés?Nem

Dedikáció

A bejegyzés tartalmaz-e dedikációt?Nem
Az albumtulajdonos nevének főalakja:Teleki, László (II.)

Aláírás

A bejegyzés tartalmaz-e aláírást?Igen
A bejegyző neve:Bode, Johann Joachim Christoph
A bejegyző saját aláírása:J/ohann/ J/oachim/ C/hristoph/ Bode

Inscriptio

A bejegyzés tartalmaz-e inscriptiót?Igen
Az inscriptio szövege:Wir steigen stufenweis zu stets erhabnern Sphären.
Formája:Verses
Nyelve:német
Szerző:Uz, Johann Peter
Cím:Der wahre Muth
Pontos hely:41.
A bejegyző forráshivatkozása:Uz
 

Bibliográfiai adatok

Lelőhely:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (Budapest)
Jelzet:Tört. Napló 8° 1
Oldalszám:36r.
Az albummal kapcsolatos szakirodalom:

1. H.Balázs, 109.
2. Klopstock, 272.

A bejegyzővel kapcsolatos szakirodalom: 1. ADB, II. 795-796.
2. NDB, II. 348-349.
A tulajdonossal kapcsolatos szakirodalom:

1. Thaisz 1823.
2. Bajza 1846.
3. Voinovich 1899.
4. Szinnyei
5. Szabó-Szögi, 4022.
6. UMIL
7. Tar 2004., 714.
8. Futaky 2007., 92-94.

Az albumnak használt nyomtatvány bibliográfiai adatai:

Az album nem nyomtatvány.

Az albummal kapcsolatos általános megjegyzések:

Az albumban 1784-1786 között keltezett bejegyzések olvashatók.