A dedikáció blokkban az album tulajdonosát közvetlenül megszólító szövegrészeket dolgozzuk fel, amennyiben ilyenek egyáltalán találhatók az adott bejegyzésben (pl.: "Paucula haec illustrissimo Domino, Albi hujus possesori, Theologiae Studioso Hungaro, Patriam versus cogitanti memoriae causa adscripsi").
 
Előbb megadjuk az albumtulajdonos nevének normalizált (pl.: a szakirodalomban használatos) névalakját, illetve a (szintén jobbára a szakirodalomban használatos) egyéb névváltozatokat.

A teljesen azonos nevű albumtulajdonosok elkülönítésére (római számmal megadott) sorszámokat használunk, melyek az albumtulajdonos neve után olvashatók (pl.: "Sztehlo, András (II.)").

Ha az album egykori tulajdonosának neve ismeretlen, akkor azt "?" helyettesíti. Az ilyen ismeretlen albumtulajdonosok elkülönítésére szintén (római számmal megadott) sorszámokat használunk.

Az albumtulajdonos neve után olvasható "sr." (idősebb), "jr." (ifjabb) rövidítések használatára a következő esetekben kerül sor:
- Ha a bejegyzők maguk is ilyen formulákat alkalmaznak az albumtulajdonos megnevezésére.
- Ha a szakirodalomban ilyen formulákat szokás alkalmazni az albumtulajdonos megnevezésére.
 
A normalizált névalak után megadjuk az albumtulajdonos nevének a bejegyző által leírt, esetlegesen használt névváltozatát, betűhű átírásban (gyakran ragozott alakban), a (szinte mindig a keresztnevekre vonatkozó) rövidítések jelölt feloldásával.
 
Titulusnak az albumtulajdonos foglalkozására, társadalmi helyzetére utaló szövegrészek minősülnek (pl.: "Professor utriusque juris"). Amennyiben a bejegyzésben olvashatók ilyen értelmű szövegrészek, azokat betűhűen, a rövidítések jelölt feloldásával közöljük. A titulus szövegének nyelvét külön jelöljük.
 
Külön közöljük az album tulajdonosának származási helyére utaló szövegrészeket. Amennyiben a bejegyzésben olvashatók ilyen értelmű szövegrészek, azokat betűhűen, a rövidítések jelölt feloldásával közöljük. A származási helyet jelző szövegrészek nyelvét külön jelöljük.
 
Kiegészítő szövegnek a dedikáció azon szövegrészei minősülnek, melyek nem az album tulajdonosának nevét, titulusát illetve származási helyét jelölik. Így nem ritkán a dedikáció teljes szövege kiegészítő szövegnek minősül.

Ha a dedikációhoz kiegészítő szöveg tartozik, akkor az betűhű átírásban, a rövidítések jelölt feloldásával olvasható. A kiegészítő szöveg nyelvét külön jelöljük.