A bejegyzés idejét minden esetben arab számok jelölik (év, hónap, nap), függetlenül a bejegyző által alkalmazott eljárástól. (Pl.: 1663. 05. 13.)

A nem Gergely-naptár szerinti keltezéssel megadott dátumok a Gergely-naptár szerinti átszámított alakban szerepelnek.

Ha az évet, hónapot, napot kifejező számsor bármelyik eleme feltételezett szám, akkor mögötte * jel látható.

Ha az évet, hónapot, napot kifejező számsor valamely eleme nem ismert, akkor az összes ilyen elemet kötőjel ( - ) helyettesíti.

A dátumozáshoz tartozó kiegészítő szövegnek minősülnek a keltezés olyan szövegrészei, melyek a puszta időponton túl egyéb fontos információkat is hordoznak. (Pl.: Anno, quo Fridericus Teubmannus periit.)

Ha a dátumozáshoz kiegészítő szöveg tartozik, akkor az betűhű átírásban, a rövidítések jelölt feloldásával olvasható.