A bejegyzés helyét egy általunk választott, normalizált névalak jelzi.

Ha ez ismeretlen, akkor ? helyettesíti.

A névalak után álló * jelzi, ha az adott keltezési hely csak feltételezhető.

Igyekszünk felsorolni a legfontosabb „utalós alakokat” is, tehát az adott keltezési hely (más alakú, gyakran más nyelvű) egyéb elnevezéseit.

Ha a bejegyző jelzős szerkezetben adja meg a keltezés helyét (pl. „in academia Wittebergensi”), akkor a bejegyzés helyeként a mondott jelzős szerkezet egészét közöljük. (Ilyen esetekben az adott jelzős szerkezet egyúttal kiegészítő szövegnek is minősül.)
 
Minden esetben megadjuk a keltezési hely bejegyző által leírt névalakját.

Az esetleges rövidítéseket jelölten feloldjuk.

A keltezési helyhez tartozó kiegészítő szövegnek minősülnek a keltezés helyével szorosan összefüggő olyan szövegrészek, melyek a keltezési hely puszta megnevezésén túl egyéb fontos információkat is hordoznak. (Pl.: „Jaurini, in portu peregrinationis et valedictionis”.)

Ha a bejegyző jelzős szerkezetben adja meg a keltezés helyét (pl. „in academia Wittebergensi”), akkor a mondott jelzős szerkezet kiegészítő szövegnek minősül. (Ilyen esetekben az adott jelzős szerkezetet a bejegyzés helyeként is közöljük.)

Ha a keltezési hely megnevezéséhez kiegészítő szöveg tartozik, akkor az betűhű átírásban, a rövidítések jelölt feloldásával olvasható.