Itt jelöljük a bejegyzést tartalmazó album mai lelőhelyét. Ha a bejegyzést tartalmazó album lelőhelye ismeretlen vagy az album megsemmisült, akkor azt szintén jelöljük.

Ha az album megsemmisült, akkor "Az album megsemmisült" felirat alatt szögletes zárójelben megadjuk az emlékkönyv utolsó ismert lelőhelyét.

Megadjuk a bejegyzést tartalmazó album adott gyűjteményben használatos könyvtári jelzetét, ezt követően külön jelöljük az adott bejegyzést tartalmazó albumlap albumon belüli sorszámát. Kizárólag a könyvtárakban beírt, bepecsételt stb. sorszámokra hivatkozunk. Ezeket akkor sem írjuk felül, ha a számozás egyébként nem következetes.

A magántulajdonban lévő albumok esetében a jelzetet az albumtulajdonos neve helyettesíti akkor, ha az adott magángyűjteményben az adott albumnak nincs külön jelzete. Ugyancsak az albumtulajdonos neve helyettesíti a jelzetet akkor is, ha valamely (rendezetlen) gyűjteményben egy adott albumnak nincs könyvtári jelzete.

A megsemmisült albumok esetében mind a jelzetet, mind az oldalszámot szögletes zárójelben közöljük.

Ezt követően az albummal, a bejegyzővel és az albumtulajdonossal kapcsolatosan adunk meg szakirodalmat. A bejegyzőket és albumtulajdonosokat illetően nem törekszünk teljes bibliográfiák összeállítására.

Ha az album tulajdonosa nyomtatott könyvet használt emlékkönyvként, akkor annak bibliográfiai adatait külön megadjuk. Azt is jelöljük, ha az album nem nyomtatvány.
 
Az albummal kapcsolatos általános megjegyzések alatt néhány általánosabb jellegű információt közlünk, például az emlékkönyvben olvasható legkorábbi és legkésőbbi bejegyzések keltezési évszámát.

Az albumnak használt nyomtatványban vagy kéziratban olvasható nem bejegyzés jellegű szövegekről részletes leírást általában nem adunk.