Dátum

A bejegyzés időpontja:1785. 03. 23.

Keltezési hely

A bejegyző adott-e meg keltezési helyet?Igen
A bejegyzés helye:Drezda
Egyéb névváltozatok:Dresden, Dresem, Dresen
A bejegyzésben olvasható alak:Dresden

Jelmondat

A bejegyző adott-e meg jelmondatot?Nem

Ábra

Tartalmaz-e ábrát a bejegyzés?Nem

Utólagos megjegyzések

A bejegyzéshez tartozik-e utólagos megjegyzés?Nem

Dedikáció

A bejegyzés tartalmaz-e dedikációt?Nem
Az albumtulajdonos nevének főalakja:Teleki, László (II.)

Aláírás

A bejegyzés tartalmaz-e aláírást?Igen
A bejegyző neve:Dassdorf, Karl Wilhelm
A bejegyző saját aláírása:Karl Wilhelm Dassdorf
A bejegyző titulusa:Churfürstl/ich/ Sächssi/scher/ Bibliotheckar
Nyelve:német

Inscriptio

A bejegyzés tartalmaz-e inscriptiót?Igen
Az inscriptio szövege:Vergebens Flam/m/en uns so vieler Tage Son/n/en
Wen/n/ wir, vom Schöpfer aufgestellt,
Als Bürger einer Welt,
Durch eine gute That nicht jeden Tag gewon/n/en.
Nyelve:német
Szerző:Uz, Johann Peter
Cím:Die Wissenschaft zu leben
Pontos hely:5-8.
A bejegyző forráshivatkozása:Uz
 

Bibliográfiai adatok

Lelőhely:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (Budapest)
Jelzet:Tört. Napló 8° 1
Oldalszám:35r.
Az albummal kapcsolatos szakirodalom:

1. H.Balázs, 109.
2. Klopstock, 272.

A bejegyzővel kapcsolatos szakirodalom: 1. SäBi
A tulajdonossal kapcsolatos szakirodalom:

1. Thaisz 1823.
2. Bajza 1846.
3. Voinovich 1899.
4. Szinnyei
5. Szabó-Szögi, 4022.
6. UMIL
7. Tar 2004., 714.
8. Futaky 2007., 92-94.

Az albumnak használt nyomtatvány bibliográfiai adatai:

Az album nem nyomtatvány.

Az albummal kapcsolatos általános megjegyzések:

Az albumban 1784-1786 között keltezett bejegyzések olvashatók.