Dátum

A bejegyzés időpontja:1761. 05. 29.

Keltezési hely

A bejegyző adott-e meg keltezési helyet?Igen
A bejegyzés helye:Pozsony
Egyéb névváltozatok:Bratislava, Pisonum, Pressburg
A bejegyzésben olvasható alak:Posonij

Jelmondat

A bejegyző adott-e meg jelmondatot?Nem

Ábra

Tartalmaz-e ábrát a bejegyzés?Nem

Utólagos megjegyzések

A bejegyzéshez tartozik-e utólagos megjegyzés?Igen
A megjegyzés szövege:Et pagina [iungit amicos.]
Nyelve:latin
Jegyzet:A megjegyzés szövege a 80r. oldalon folytatódik.

Dedikáció

A bejegyzés tartalmaz-e dedikációt?Igen
Az albumtulajdonos nevének főalakja:Coellnberger, Samuel (Kellenberger, Sámuel; Collenberger, Sámuel; Coelleberger, Samuel; Coellenberger, Samuel; Cöllenberger, Samuel; Goellnberger, Samuel; Kellnberger, Samuel; Koellenberger, Samuel; Köllenberger, Samuel; Kvellenberger, Samuel; Quellenberger, Samuel)
Kiegészítő szöveg:Haec praestantissimo albi huius posessori [!] adiicere memoriae ergo voluit
Nyelve:latin

Aláírás

A bejegyzés tartalmaz-e aláírást?Igen
A bejegyző neve:Gyurcsek, János (II.) (Georgiades, János; Gyurtsek, János)
A bejegyző saját aláírása:Joannes Gyurcsek
A bejegyző titulusa:h/oc/ t/empore/ Studiosus Posoniensis
Nyelve:latin
Grata vicinitas:5014;

Inscriptio

A bejegyzés tartalmaz-e inscriptiót?Igen
Az inscriptio szövege:Sapiens nunquam est sine Gaudio, Gaudium vero, nisi ex virtutum conscientia oritur.
Nyelve:latin
 

Bibliográfiai adatok

Lelőhely:Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
Jelzet:Oct. Lat. 111.
Oldalszám:79v.
Az albummal kapcsolatos szakirodalom:

1. Latzkovits 2018., 324.

A bejegyzővel kapcsolatos szakirodalom:

1. Steinmeyer, 18208.
2. Zoványi, 469. (Pest-békési ev. egyházmegye)
3. Tar 2004., 81., 218.
4. Csepregi 2017., 320-321.
5. Durovics-Keresztes 2018., 1077.

A tulajdonossal kapcsolatos szakirodalom:

1. Payr 1924., 533., 539.
2. Tar 2004., 3036.
3. Keveházi 2011., I. 147., 172., 182.
4. Csepregi 2022., 64.

Az albumnak használt nyomtatvány bibliográfiai adatai:

Az album nem nyomtatvány.

Az albummal kapcsolatos általános megjegyzések:

Az albumban 1761-1762 között keltezett bejegyzések olvashatók. Az album tulajdonosának két emlékkönyve is ismert. A másikat peregrinációja során használta (Országos Széchényi Könyvtár, Oct. Lat. 117.).