Dátum

A bejegyzés időpontja:1743. 06. 30.

Keltezési hely

A bejegyző adott-e meg keltezési helyet?Igen
A bejegyzés helye:Pozsony
Egyéb névváltozatok:Bratislava, Pisonum, Pressburg
A bejegyzésben olvasható alak:Posonii

Jelmondat

A bejegyző adott-e meg jelmondatot?Nem

Ábra

Tartalmaz-e ábrát a bejegyzés?Nem

Utólagos megjegyzések

A bejegyzéshez tartozik-e utólagos megjegyzés?Nem

Dedikáció

A bejegyzés tartalmaz-e dedikációt?Nem
Az albumtulajdonos nevének főalakja:Bél, Mátyás (Bel, Matej)

Aláírás

A bejegyzés tartalmaz-e aláírást?Igen
A bejegyző neve:Ruat, William (Rouet, William)
A bejegyző saját aláírása:Gulielmus Ruat
Származási helyének jelzése:Britannus
Nyelve:latin

Inscriptio

A bejegyzés tartalmaz-e inscriptiót?Igen
Az inscriptio szövege:Dulce est pro Patria mori, est verum, sed dulcius vivere, est evictum!
Nyelve:latin
 

Bibliográfiai adatok

Lelőhely:Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
Jelzet:Quart. Lat. 547.
Oldalszám:22r.
Az albummal kapcsolatos szakirodalom:

1. Szelestei 1984.

A bejegyzővel kapcsolatos szakirodalom:

1. Stewart, 85-86., 89-90.
2. Coutts, 223., 230., 239., 240-246., 249., 324-325.
3. Gibson-Wood, 12., 14., 17.

A tulajdonossal kapcsolatos szakirodalom:

1. Wurzbach, I. 235-236.
2. Szinnyei
3. Schrödl-Schmidt, II. 12-16.
4. MIB
5. Zoványi
5. UMIL, I. 193-194.
6. UMÉL, I. 575-576.
7. BBKL, XXV. 50-51.
8. VD18: Bél, Mátyás, 1684-1749 (Zeit, Lebensdaten)
9. CERL, cnp01435261

Az albumnak használt nyomtatvány bibliográfiai adatai:

Az album nem nyomtatvány.

Az albummal kapcsolatos általános megjegyzések:

Az albumban 1728-1749 között keltezett bejegyzések találhatók.