Dátum

A bejegyzés időpontja:1762. 05. 28.

Keltezési hely

A bejegyző adott-e meg keltezési helyet?Igen
A bejegyzés helye:Modor
Egyéb névváltozatok:Modern, Modra
A bejegyzésben olvasható alak:Modrae

Jelmondat

A bejegyző adott-e meg jelmondatot?Nem

Ábra

Tartalmaz-e ábrát a bejegyzés?Nem

Utólagos megjegyzések

A bejegyzéshez tartozik-e utólagos megjegyzés?Nem

Dedikáció

A bejegyzés tartalmaz-e dedikációt?Igen
Az albumtulajdonos nevének főalakja:Coellnberger, Samuel (Kellenberger, Sámuel; Collenberger, Sámuel; Coelleberger, Samuel; Coellenberger, Samuel; Cöllenberger, Samuel; Goellnberger, Samuel; Kellnberger, Samuel; Koellenberger, Samuel; Köllenberger, Samuel; Kvellenberger, Samuel; Quellenberger, Samuel)
Kiegészítő szöveg:Haec Iuueni Possessori Ornatissimo non modo eapropter adscribere voluit, ut sui com/m/endaret memoriam, verum etiam ut calens adderet forti et intrepido animo ulterius altiora continuandi studia in Nominis diuini gloriam et Ecclesiae emolumentum, quum etiam ob caussam Possessori omnem Dei benedictionem sincere adprecat/ur/
Nyelve:latin

Aláírás

A bejegyzés tartalmaz-e aláírást?Igen
A bejegyző neve:Torkos, Mihály
A bejegyző saját aláírása:Michael Torkos
A bejegyző titulusa:Eccl/esiae/ Ev/angelicae/ Modr/ensis/ V/erbi/ D/ei/ M/inister/ et Superint/endens/
Nyelve:latin

Inscriptio

A bejegyzés tartalmaz-e inscriptiót?Igen
Az inscriptio szövege:h paideiaj riza pikra, glukeij de oi karpoi.
Nyelve:görög
Szerző:Iszokratész
Cím:Fragmenta
Pontos hely:19.
A bejegyző forráshivatkozása:Isocrates
 

Bibliográfiai adatok

Lelőhely:Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
Jelzet:Oct. Lat. 117.
Oldalszám:37r.
Az albummal kapcsolatos szakirodalom:

1. Latzkovits 2018., 319-320.

A bejegyzővel kapcsolatos szakirodalom:

1. Bartholomaeides, 249.
2. Nagy Iván, XI. 251.
3. Szinnyei
4. Tar 2004., 3677.

A tulajdonossal kapcsolatos szakirodalom:

1. Payr 1924., 533., 539.
2. Tar 2004., 3036.
3. Keveházi 2011., I. 147., 172., 182.
4. Csepregi 2022., 64.

Az albumnak használt nyomtatvány bibliográfiai adatai:

Az album nem nyomtatvány.

Az albummal kapcsolatos általános megjegyzések:

Az albumban 1762-1766 között keltezett bejegyzések olvashatók. Az album tulajdonosának két emlékkönyve is ismert. A másikat peregrinációja előtt használta (Országos Széchényi Könyvtár, Oct. Lat. 111.).