Dátum

A bejegyzés időpontja:1733. 08. 27.

Keltezési hely

A bejegyző adott-e meg keltezési helyet?Igen
A bejegyzés helye:Körmöcbánya
Egyéb névváltozatok:Cremnic, Kremnica
A bejegyzésben olvasható alak:

Cremniczij

Jelmondat

A bejegyző adott-e meg jelmondatot?Igen
A jelmondat szövege:

Dominus Spes mea.

Nyelve:latin
Kiegészítő szöveg:

Symb/olum/

Nyelve:latin

Ábra

Tartalmaz-e ábrát a bejegyzés?Nem

Utólagos megjegyzések

A bejegyzéshez tartozik-e utólagos megjegyzés?Nem

Dedikáció

A bejegyzés tartalmaz-e dedikációt?Igen
Az albumtulajdonos nevének főalakja:Major, Pál (I.) (Major, Pavol)
Az albumtulajdonos bejegyzésben olvasható neve:

Paulo

Kiegészítő szöveg:

Haec pauca Pauli Paulo in memoriam Nominis sui adijcere voluit

Aláírás

A bejegyzés tartalmaz-e aláírást?Igen
A bejegyző neve:Stranski, Dániel
A bejegyző saját aláírása:

Daniel Stransky

A bejegyző titulusa:

Eccl/esiae/ Evang/elicae/ Cremnicz/iensis/ N/ationis/ U/triusque/ V/erbi/ D/ei/ M/inister/

Nyelve:latin

Inscriptio

A bejegyzés tartalmaz-e inscriptiót?Igen
Az inscriptio szövege:

Pietatem ceptam cole, illa enim habet hujus et futurae uitae promissionem.

Nyelve:latin
Cím:

Biblia

Pontos hely:

1. Tim. 4. 8.

A bejegyző forráshivatkozása:

Pauli

 

Bibliográfiai adatok

Lelőhely:Slovenská národná knižnica, Martin (Turócszentmárton)
Jelzet:J 3633
Oldalszám:126.
A bejegyzővel kapcsolatos szakirodalom:

1. Raab, 543.

A tulajdonossal kapcsolatos szakirodalom:

1. Bartholomaeides, 236.
2. Szinnyei
3. Tar 2004., 3601.
4. Durovics-Kónya, 337.

Az albumnak használt nyomtatvány bibliográfiai adatai:

Az album nem nyomtatvány.

Az albummal kapcsolatos általános megjegyzések:

Az albumban 1733–1737 között keltezett bejegyzések olvashatók.