Dátum

A bejegyzés időpontja:1592. 11. 02.

Keltezési hely

A bejegyző adott-e meg keltezési helyet?Igen
A bejegyzés helye:Győr
Egyéb névváltozatok:Arrabona, Jaurinum, Nagy-Győr, Raab, Ráb
A bejegyzésben olvasható alak:Jaurini

Jelmondat

A bejegyző adott-e meg jelmondatot?Nem

Ábra

Tartalmaz-e ábrát a bejegyzés?Igen
Az ábra típusa:Címerábra

Utólagos megjegyzések

A bejegyzéshez tartozik-e utólagos megjegyzés?Nem

Dedikáció

A bejegyzés tartalmaz-e dedikációt?Igen
Az albumtulajdonos nevének főalakja:Wolf, Johann
Az albumtulajdonos bejegyzésben olvasható neve:Joanni Wolffio
Kiegészítő szöveg:Nobili et praestanti Viro, D/omino/ ... etc., Amico suo p/er/petui faederis ergo scribebat
Nyelve:latin

Aláírás

A bejegyzés tartalmaz-e aláírást?Igen
A bejegyző neve:Banowsky, Simon
A bejegyző saját aláírása:Simon Banowskj
A bejegyző titulusa:pro tempore Capellanus Re/verendissim/i D/omini/ D/omini/ Joann/is/ Kutthasi Ep/isco/pi Jaurien/sis/
Nyelve:latin

Inscriptio

A bejegyzés tartalmaz-e inscriptiót?Igen
Az inscriptio szövege:Chr/ist/us redemptio mea.
Nyelve:latin
 

Bibliográfiai adatok

Lelőhely:Herzogin Anna Amalia Bibliothek (Weimar)
Jelzet:Stb. 146.
Oldalszám:20r.
Az albummal kapcsolatos szakirodalom:1. Obernitz, I. 320.
2. Wertner 1904.
3. CAAC, 84.WOL.JOH.
4. RAA
5. Ryantová, 428.
6. Weimar Stbb
Az albumnak használt nyomtatvány bibliográfiai adatai:Az album nem nyomtatvány.
Az albummal kapcsolatos általános megjegyzések:Az albumban 1580-1594 között keltezett bejegyzések olvashatók. A 42r. oldalon olvasható, 1588-ból keltezett bejegyzést egy későbbi kéz 1659-ben kiegészítette (vö.: IAA, 1186).
Maga az album eredetileg 118 számozott lapból állt (némelyik ma erősen megrongálódva), de ezek közül az első négy hiányzik, s a számozás is ugrik néhányszor. A lapok verso oldalai általában üresek, azokat csak alkalmanként, 19-szer használták. A bejegyzők rendszeresen berajzolták címereiket az emlékkönyvbe, melyben így összesen 105 címerábra található, néhány csak félkész állapotban. Két esetben a bejegyző erejéből-idejéből viszont csak a címerábra felvázolására, befestésére (vagy befestetésére) futotta (51v. és 110r.), az ábrához szöveget már nem mellékelt. Mindössze 7 autográfhoz nem tartozik címer, bár a bejegyzők ezen esetekben is többnyire helyet hagytak ki annak későbbi berajzolására. Az emlékkönyv 113 inscriptiót tartalmaz, melyek közül kettő egyazon kéztől származik, egy másikat viszont ketten szignáltak közösen. Néhány autográf eleve nincs szignálva, néhány pedig olyan mértékben sérült, hogy a bejegyzők személyazonosságát nem lehetett megállapítani. Az emlékkönyvben a jelzett 113 autográfon kívül még gnómák is olvashatók (6r-6v., 11r-11v., 15r-16v., 34r-34v., 37r., 98r-98v.), egyazon kéz lejegyzésében, méghozzá tematikus csoportokba rendezve. Az egyes témakörök betűrendes jegyzékekbe tagolódnak, tehát a "C" betű alatt a "Cantus", "Caput", "Castigatio", "Casus", "Causa", "Cautio" stb. témakörökre gyártott gnómák állnak, közel 30 darab. Mindez a 6. lap két oldalán. Minthogy a betűrendes jegyzékek közül a "C" betűs a legelső - azt a "D", "E", "L-M", "O" betűsek követik, olykor 60 lapnyi különbséggel -, valószínű, hogy egy "A" és egy "B" betűs jegyzéknek is kellett lennie. Talán a hiányzó 4 lapon. Viszont az is elképzelhető, hogy az albumlapok számozásakor ezek a jegyzékek (vagy jegyzék: "A-B") már hiányoztak.
Az albumban a legelső magyarországi bejegyzés 1584. júniusából való. Az ennél későbbi bejegyzések zöme szintén magyarországi keltezésű.