Dátum

A bejegyzés időpontja:1795. 07. 08.

Keltezési hely

A bejegyző adott-e meg keltezési helyet?Igen
A bejegyzés helye:Jéna
Egyéb névváltozatok:Jena
A bejegyzésben olvasható alak:Jenae

Jelmondat

A bejegyző adott-e meg jelmondatot?Nem

Ábra

Tartalmaz-e ábrát a bejegyzés?Nem

Utólagos megjegyzések

A bejegyzéshez tartozik-e utólagos megjegyzés?Nem

Dedikáció

A bejegyzés tartalmaz-e dedikációt?Igen
Az albumtulajdonos nevének főalakja:Straner, Johann Georg (Strahner, Johann Georg; Stráner, Johannes Georgius)
Kiegészítő szöveg:In Tesseram amicitiae scripsit
Nyelve:latin

Aláírás

A bejegyzés tartalmaz-e aláírást?Igen
A bejegyző neve:Kallós, Dániel (Kalos, Dániel; Borzovai Kallós, Dániel; Kalós, Dániel)
A bejegyző saját aláírása:Daniel Kalos
A bejegyző titulusa:Jur/atus/ Ca/us/ar/um/ per Inclyt/um/ Hungariae Regnum F/ori/ U/triusque/ Advocatus
Nyelve:latin

Inscriptio

A bejegyzés tartalmaz-e inscriptiót?Igen
Az inscriptio szövege:

Dulce et decorum est pro Patria mori,
Vivere pro Patria dulcius esse puto.

Formája:Verses
Nyelve:latin
Szerző:

(I.) Owen, John

Cím:

Epigrammata

Pontos hely:

I. 48.

 
Jegyzet:

Az első sorhoz ld. Horatius: Carmina, III. 2. 13.

Bibliográfiai adatok

Lelőhely:Soproni Múzeum (Sopron)
Jelzet:K.2004.2.1
Az albummal kapcsolatos szakirodalom:

1. Csatkai 1938., 194-195.

A bejegyzővel kapcsolatos szakirodalom:

1. Szinnyei
2. Herpay 1926., 156.
3. Harsányi, 460.
4. M. Novák, 2412.

A tulajdonossal kapcsolatos szakirodalom:

1. Hrabowszky
2. Haan, 108.
3. Szögi 2001., 5946.
4. Csepregi 2022., 377.

Az albumnak használt nyomtatvány bibliográfiai adatai:

Az album nem nyomtatvány.

Az albummal kapcsolatos általános megjegyzések:

Az albumban 1793-1800 között keltezett bejegyzések olvashatók.