Bibliai könyvek rövidítésjegyzéke

Súgó

                                         
 
 
RövidítésJelentése
Amos Ámosz könyve az Ószövetségből 
ApCsel. az Apostolok Cselekedetei (Acta Apostolorum) az Újszövetségből 
Apoc. a Jelenések könyve az Újszövetségből