Bibliai könyvek rövidítésjegyzéke

Súgó

                                         
 
 
RövidítésJelentése
Cant. az Énekek éneke az Ószövetségből 
Chr. a Krónikák könyve az Ószövetségből 
Cor. a korinthusiakhoz írott levél az Újszövetségből