Bibliai könyvek rövidítésjegyzéke

Súgó

                                         
 
 
RövidítésJelentése
Thes. a thesszalonikaiakhoz írott levél az Újszövetségből 
Tim. a Timóteushoz írott levél az Újszövetségből 
Tit. a Tituszhoz írott levél az Újszövetségből 
Tob. Tóbiás könyve az Ószövetségből