Bibliai könyvek rövidítésjegyzéke

Súgó

                                         
 
 
RövidítésJelentése
Eccl. a Prédikátor könyve az Ószövetségből, vagyis az Ecclesiastes 
Ephes. az efezusiakhoz írott levél az Újszövetségből 
Exod. a Kivonulás könyve az Ószövetségből 
Ezech. Ezekiel könyve az Ószövetségből 
Ezra Ezdrás könyve az Ószövetségből