Bibliai könyvek rövidítésjegyzéke

Súgó

                                         
 
 
RövidítésJelentése
Hab. Habakuk könyve az Ószövetségből 
Hebr. a Zsidókhoz írt levél az Újszövetségben 
Hiob Jób könyve az Ószövetségből 
Hos. Ozeás könyve az Ószövetségből