Bibliai könyvek rövidítésjegyzéke

Súgó

                                         
 
 
RövidítésJelentése
Mach. Makkabeusok könyve az Ószövetségből 
Marc. Márk evangéliuma az Újszövetségből 
Matth. Máté evangéliuma az Újszövetségből 
Mik. Mikeás könyve az Ószövetségből