Technische Abkürzungen

Hilfe

                     
 
 
AbkürzungBedeutung
- - - a bejegyző által jelzett szövegkihagyás 
... kihagyott szövegrész 
[ ] kiegészítés 
[!] sic 
[?] bizonytalan olvasat 
[...] olvashatatlan szövegrész 
/ / feloldott rövidítés 
// // utólagos beszúrás 
< > áthúzott szövegrész 
jr. junior 
lit. ld. a Szakirodalmi rövidítésjegyzékben 
sr. senior