Technikai rövidítésjegyzék

Súgó

                     
 
 
RövidítésJelentése
[ ] kiegészítés 
[!] sic 
[?] bizonytalan olvasat 
[...] olvashatatlan szövegrész