Abbreviations for books of the Bible

Help

                                         
 
 
AbbreviationResolution
Amos Ámosz könyve az Ószövetségből 
ApCsel. az Apostolok Cselekedetei (Acta Apostolorum) az Újszövetségből 
Apoc. a Jelenések könyve az Újszövetségből 
Bar. Baruch könyve az Ószövetségből 
Cant. az Énekek éneke az Ószövetségből 
Chr. a Krónikák könyve az Ószövetségből 
Cor. a korinthusiakhoz írott levél az Újszövetségből 
Dan. Dániel könyve az Ószövetségből 
Deut. a Második Törvénykönyv (Deuteronomium) az Ószövetségből 
Eccl. a Prédikátor könyve az Ószövetségből, vagyis az Ecclesiastes 
Ephes. az efezusiakhoz írott levél az Újszövetségből 
Exod. a Kivonulás könyve az Ószövetségből 
Ezech. Ezekiel könyve az Ószövetségből 
Ezra Ezdrás könyve az Ószövetségből 
Gal. a Galatáknak írott levél az Újszövetségből 
Gen. a Genesis könyve az Ószövetségből 
Hab. Habakuk könyve az Ószövetségből 
Hebr. a Zsidókhoz írt levél az Újszövetségben 
Hiob Jób könyve az Ószövetségből 
Hos. Ozeás könyve az Ószövetségből 
Isa. Izajás könyve az Ószövetségből 
Jac. Szent Jakab levele az Újszövetségből 
Jer. Jeremiás jövendölése az Ószövetségből 
Jn. Szent János levele az Újszövetségből 
Joh. János evangéliuma az Újszövetségből 
Jos. Józsue könyve az Ószövetségből 
Judicum a Bírák könyve az Ószövetségből 
Judit Judit könyve az Ószövetségből 
Kol. a kolosséiakhoz írott levél az Újszövetségből 
Lam.Jer. a Siralmak könyve az Ószövetségből 
Lev. a Leviták könyve az Ószövetségből 
Luc. Lukács evangéliuma az Újszövetségből 
Mach. Makkabeusok könyve az Ószövetségből 
Marc. Márk evangéliuma az Újszövetségből 
Matth. Máté evangéliuma az Újszövetségből 
Mik. Mikeás könyve az Ószövetségből 
Nehem. Nehémiás könyve az Ószövetségből 
Num. a Számok könyve az Ószövetségből 
Par. A Krónikák könyve az Ószövetségből 
Petr. Szent Péter levele az Újszövetségből 
Phil. a filippieknek írott levél az Újszövetségből 
Prov. a Példabeszédek könyve az Ószövetségből 
Ps. zsoltár 
Reg. a Királyok könyve az Ószövetségből 
Rom. a rómaiakhoz írott levél az Újszövetségből 
Ruth Rúth könyve az Ószövetségből  
Sam. Sámuel könyve az Ószövetségből 
Sap. a Bölcsesség könyve az Ószövetségből 
Sir. Sirák fia könyve az Ószövetségből, vagyis az Ecclesiasticus 
Thes. a thesszalonikaiakhoz írott levél az Újszövetségből 
Tim. a Timóteushoz írott levél az Újszövetségből 
Tit. a Tituszhoz írott levél az Újszövetségből 
Tob. Tóbiás könyve az Ószövetségből 
Zach. Zakariás könyve az Ószövetségből