A keresés menüben egyszerű és összetett keresésekre van lehetőség.

A "Keresőmezők visszaállítása alapértelmezésre" gomb választása esetén a korábban beállított keresési opciók törlődnek.

A keresési találatokat öt oszlopba ("Dátum", "Keltezési hely", "Tulajdonos/Jelzet", "Rekordszám", "Bejegyző") és sorokba rendezve jeleníti meg a program. A sorok alapértelmezetten kronologikus rendben követik egymást.

Az oszlopfejlécre kattintva a találatok megjelenítési sorrendje megváltoztatható:

- Ha a "Dátum" szóra kattintunk, akkor a találatok továbbra is kronologikus, de kronologikusan csökkenő sorrendben jelennek meg.

- Ha a "Keltezési hely" kifejezésre kattintunk, akkor a találatok a keltezési helyek alfabetikus rendjében jelennek meg (újabb kattintás esetén fordított alfabetikus rendben).

- Ha az "Tulajdonos/Jelzet" szavakra kattintunk, akkor a találatok az albumtulajdonosok nevének alfabetikus rendjében jelennek meg (újabb kattintás esetén fordított alfabetikus rendben).

- Ha a "Rekordszám" szóra kattintunk, akkor a találatok a rekordszámok növekvő rendjében jelennek meg (újabb kattintás esetén a rekordszámok csökkenő rendjében).

- Ha a "Bejegyző" szóra kattintunk, akkor a találatok a bejegyzők nevének alfabetikus rendjében jelennek meg (újabb kattintás esetén fordított alfabetikus rendben).

A keresési eredmények szűkíthetők. A listázás után a "Gyors szűrés a találati listában" keresőmezőbe tetszőlegesen írhatunk be dátumot vagy keltezési helyet vagy tulajdonost/jelzetet vagy rekordszámot vagy bejegyzőt, sőt, ezen adatok, kifejezések egyes szegmensei is elegendőek. (Ha pl. egy olyan album kilistázása után, melyet több albumtulajdonos is használt, a "Gyors szűrés a találati listában" keresőmezőbe beírjuk az egyik albumtulajdonos nevét, akkor a program csak azon találatokat fogja megjeleníteni, melyek ezen albumtulajdonoshoz szólnak. Ugyanígy szűkíthetünk keltezési helyre vagy keltezési időre is.)

Adatbázisunkban kereshetünk:

-    Személynevekre. Ha a személynevet kérdőjel helyettesíti, akkor a keresőmezőbe elég egyetlen ?-et beírni az ilyen nevek lenyíló listájának eléréséhez.

-    Bejegyzőkre, albumtulajdonosokra, olyan bejegyzőkre, akik albumtulajdonosok is egyben, származásuk szerint. A "Bejegyző vagy tulajdonos" lenyíló menüből a "bejegyző", a "tulajdonos", illetve a "bejegyző és tulajdonos" opciók választhatók. A "Származása" lenyíló menüből a "hungarus", a "transylvanus", a "hu vagy tr" és a "nem hu és nem tr" opciók. Az ilyen keresések esetén mind a "Bejegyző vagy tulajdonos", mind pedig a "Származása" lenyíló menüből egyaránt választani kell valamelyik opciót, különben a program nem ad találatot.

-    Helynevekre. Ha a helynevet kérdőjel helyettesíti, akkor a keresőmezőbe elég egyetlen ?-et beírni az ilyen helynevek lenyíló listájának eléréséhez.

-    Adott gyűjteményből, illetve egy adott gyűjtemény valamely albumából feldolgozott bejegyzésekre. A "Lelőhely" lenyíló listából választható a lekérdezni kívánt gyűjtemény, ez után a "Jelzet" lenyíló listából lehet a lekérdezni kívánt album jelzetét kiválasztani.

-    Kiválasztott időpontból vagy időintervallumból feldolgozott bejegyzésekre. A "Dátum"-ra keresés a "Kezdő időpont" és/vagy a "Záró időpont" mezők kitöltésével történik. Adott időpontra való keresés esetén elégséges a "Kezdő időpont" mező kitöltése. Fontos megjegyezni, hogy a találati eredményeket szaporíthatják azon, általában eredetileg keltezetlen bejegyzések, melyek esetében az adatfelvétel során mi magunk jelöltünk meg egy adott időintervallumot a keletkezés lehetséges idejéül. Pl. az "1796. 11. 02." kereső kérdésre kapott lista tartalmazni fogja az összes általunk 1785 és 1798 között keletkezettnek jelölt bejegyzést is.

-    A feldolgozott bejegyzésekben előforduló szavakra, szótöredékekre. A keresőkérdést a "Szó / Szótöredék:" mezőbe kell beírni. A keresés a keresés helye szerint szűkíthető is, a "Szó / Szótöredék:" mező mellett álló listából történő választással. Egy adott szóra, szótöredékre pl. kereshetünk csak a jelmondatban, vagy csak annak kiegészítő szövegében. A Ctrl billentyű lenyomásával egyszerre többféle szűkítés is választható. A keresés során a program alapértelmezetten nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket. Ha ezeket meg kívánja különböztetni, akkor válassza a "Kis és nagybetűk megkülönböztetése" opciót.

-    A bejegyzésekben feldolgozott szövegrészek nyelvére. A "Nyelvek:" listáról történő választás után a program azon rekordokat fogja kilistázni, mely rekordokban előfordul a választott nyelven  megfogalmazott szöveg.


Ezen keresési szempontok értelemszerűen, de ezen belül tetszőlegesen kombinálhatók az összetett keresési eredmények során.