A Helynévmutatóban (a kizárólag a Szakirodalmi rövidítésjegyzékben szereplő helyneveken kívül) az adatbázisunkban előforduló összes helynév megtalálható.

Egy adott helynévnek esetenként több névváltozata is szerepel a mutatóban. A névváltozatok az általunk választott (ahol ez lehetséges) magyar nyelvű főalakra utalnak.

A főalakok után zárójelbe tett „b” jelzi, hogy az adott helynév bejegyzések keltezési helyeként szerepel a mutatóban.

A helynevek és a Helynévmutatóban velük kapcsolatosan közölt adatok oszlopokba vannak rendezve:
- Az első oszlopban a főalak és az egyéb névváltozatok egyaránt megtalálhatók.
- A második oszlopban olvasható szám az adott helyen keletkezett, adatbázisunkban feldolgozott bejegyzések számát jelzi. (Csak a főalakok mellett.)
- A harmadik oszlopban vagy az egyéb névváltozatok olvashatók (a főalakok mellett) vagy maga a főalak (az egyéb névváltozatok mellett).
- A negyedik oszlopban azon rekordok száma található, melyekben az adott helynév nem bejegyzés helyeként szerepel.