A Személynévmutatóban az adatbázisunkban előforduló összes személynév megtalálható.

A személynevek mindig az általunk megállapított, normalizált (pl.: a szakirodalomban használatos) névalakban szerepelnek a mutatóban. Ugyanakkor azonban veszünk fel egyéb névváltozatokat is, melyek a normalizált névalakra utalnak.

A teljesen azonos nevű személyek elkülönítésére (római számmal megadott) sorszámokat használunk, melyek a személynév után olvashatók Pl.: "Sztehlo, András (II.)"

Az ismeretlen nevű személyek (pl. az ismeretlen nevű bejegyzők és albumtulajdonosok) nevét "?" helyettesíti. Az ilyen ismeretlen nevű személyek elkülönítésére szintén (római számmal megadott) sorszámokat használunk.

A személynevek után esetlegesen használjuk a "sr." (idősebb), "jr." (ifjabb) rövidítéseket is.

A személyneveket háromféle megkülönböztető jelzéssel láttuk el, mely jelölők (zárójelbe téve) a személynév után találhatók:
- (b) = bejegyző
- (t) = albumtulajdonos
- (bt) = bejegyző és albumtulajdonos

Ha egy adott személynév mögött semmiféle ilyen jelzés nem található, akkor a mondott név olyan személyt jelöl, aki sem nem tulajdonosi, sem nem bejegyzői minősége okán szerepel az adatbázisban.

A személynevek és a Személynévmutatóban velük kapcsolatosan közölt adatok oszlopokba vannak rendezve:
- Az első oszlopban a normalizált és egyéb névváltozatok egyaránt megtalálhatók.
- A Második oszlopban a bejegyzőként (illetve a bejegyzőként is) felvett személyek adatbázisunkban feldolgozott bejegyzéseinek száma látszik. (Csak a normalizált névalakok mellett.)
- A harmadik oszlopban vagy az egyéb névváltozatok olvashatók (a normalizált névalakok mellett) vagy maga a normalizált névalak (az egyéb névváltozatok mellett).
- A negyedik oszlopban azon rekordok száma található, melyekben az adott személynév nem bejegyző vagy albumtulajdonos neveként szerepel. A negyedik oszlopban alkalmazott „lit.” rövidítés arra utal, hogy az adott személynév előfordul a Szakirodalmi rövidítésjegyzékben (pl. hivatkozott szakíró neveként).